Tag

Nyepi
A short film of the journey to dive deeper into the soulful Indonesia. Not a showcase of beautiful spots or landscape scenery, but more about the people and their mutual relations with culture. Filmed in our 9 days in Yogyakarta and Bali, around the time of Nyepi Day 2018 (New Year of Bali), when many...

About Us


Tụi mình bắt đầu chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên vào năm 2014, tới Malaysia, chuyến đi “ngốn” gần như cả gia tài của hai đứa vào thời điểm đó. Được truyền cảm hứng sau chuyến đi, tụi mình bắt đầu đam mê và lên kế hoạch khám phá những cùng đất mới…

đọc thêm

Subscribe

Popular Post

Phụ nữ Bali mang đồ cúng lên đền
Melasti – Nghi lễ thanh tẩy của người Bali
February 1, 2020
Mộc Châu | Phần 3: Bản Tà Số – lối vào nơi “nguyên thủy”
January 8, 2020
khinh khí cầu Bagan, Myanmar
Bagan phần 2: Lại một bình minh không thể nào quên
February 3, 2020
Home of Wanderful Dreamers (Airbnb) Banner
error: Please ask us if you want to use the content.