Tag

Melasti
A short film of the journey to dive deeper into the soulful Indonesia. Not a showcase of beautiful spots or landscape scenery, but more about the people and their mutual relations with culture. Filmed in our 9 days in Yogyakarta and Bali, around the time of Nyepi Day 2018 (New Year of Bali), when many...

About Us


Tụi mình bắt đầu chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên vào năm 2014, tới Malaysia, chuyến đi “ngốn” gần như cả gia tài của hai đứa vào thời điểm đó. Được truyền cảm hứng sau chuyến đi, tụi mình bắt đầu đam mê và lên kế hoạch khám phá những cùng đất mới…

đọc thêm

Subscribe

Popular Post

Penang, Malaysia
Penang, Malaysia | Cẩm nang du lịch
February 19, 2020
Lễ Hội Phồn Thực “Kanamara Matsuri” Nhật Bản
Kawasaki, Nhật Bản | Lễ Hội Phồn Thực “Kanamara Matsuri”
March 21, 2020
Champa Kate Festival (Ninh Thuan, Vietnam)
December 23, 2019
Home of Wanderful Dreamers (Airbnb) Banner
error: Please ask us if you want to use the content.