Category

Food & Drink

About Us


Tụi mình bắt đầu chuyến du lịch ra nước ngoài đầu tiên vào năm 2014, tới Malaysia, chuyến đi “ngốn” gần như cả gia tài của hai đứa vào thời điểm đó. Được truyền cảm hứng sau chuyến đi, tụi mình bắt đầu đam mê và lên kế hoạch khám phá những cùng đất mới…

đọc thêm

Subscribe

Popular Post

The Melody of Hue, Vietnam
December 23, 2019
khinh khí cầu Bagan, Myanmar
Bagan phần 2: Lại một bình minh không thể nào quên
February 3, 2020
Ogoh-ogoh, quái vật làm bằng bột giấy cho lễ Ngrupuk
Ogoh-Ogoh – Những con Quái Vật ở Bali
February 1, 2020
Home of Wanderful Dreamers (Airbnb) Banner
error: Please ask us if you want to use the content.